Navštivte nás i na

Všeobecné obchodní podmínky

FITHALL s.r.o., se sídlem Modřínová 259, 250 66 Zdiby, Praha Východ. Společnost zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 167811, IČO: 24709018, DIČ: CZ24709018 (dále jen "dodavatel")

1. PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB NA PLATFORMĚ FITHALL.cz


1.1 Dodavatel nabízí svým klientům on-line službu zaměřenou na fitness a zdraví. Služby FITHALL.cz jsou nabízeny v základní nabídce zdarma. Dále si uživatel může vybrat z placené verze programu nabídky FITHALL.cz.

1.2 Pro používání služeb se musí uživatel zaregistrovat pomocí webového formuláře. Registrací je založen účet na portálu FITHALL.cz

1.3 Při registraci na webové stránce a při objednávání služeb nebo zboží je uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené uživatelem v uživatelském účtu a při objednávání služeb jsou poskytovatelem považovány za správné.

1.4 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

1.5 Uživatel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

1.6 Dodavatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy uživatel svůj uživatelský účet déle než rok nevyužívá, či v případě, kdy uživatel poruší své povinnosti z smlouvy uzavřené s dodavatel (včetně obchodních podmínek).


2. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


2.1. Ochrana osobních údajů uživatele nebo návštěvníka (dále jen „návštěvník“) on-line služby fithall.cz (dále jen „služba“), který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen “nařízení GDPR”) ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, který vstupuje v platnost dne 25. 05. 2018.

2.2. Osobní údaje návštěvníka dle níže uvedených podmínek bude zpracovávat poskytovatel služby společnost FITHALL s.r.o., se sídlem Modřínová 259, 250 66 Zdiby, Praha Východ. Společnost zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 167811, IČO: 24709018, DIČ: CZ24709018 (pro potřeby odstavce 2 dále jen „správce“).

2.3. Správce zpracovává pouze osobní údaje, které mu návštěvník poskytne v souvislosti s využíváním služeb správce a to například v rámci objednání online cvičení, výživového programu, přihlášením se k odběru informačních newsletterů, či využitím některé jiné služby, kterou správce poskytuje a návštěvník využije. Hlavními důvody zpracovávání osobních údajů návštěvníka správcem je umožnění:
- spravování klientského účtu návštěvníka sloužícího k poskytování služeb, o které návštěvník projevil zájem,
- vyřízení a zaslání potvrzení pořízené služby a přístupových údajů,
- připsání došlé platby k pořízené službě nebo odeslání platby při zrušení služby,
- poskytování výhod v rámci věrnostního programu nebo marketingových akcí,
- zvyšování kvality služeb a komfortu obsluhy,
- zodpovězení dotazů nebo vyřízení reklamace.

2.4. Správce může osobní údaje zpracovávat jednak na základě uděleného souhlasu návštěvníkem, ale také na základě svého oprávněného zájmu či pro splnění uzavřené smlouvy o poskytnutí služby, a to v rozsahu osobních údajů, které jsou k takovému splnění nezbytné. Dalším důvodem umožňujícím správci zpracovávat osobní údaje  návštěvníka i bez jeho souhlasu je plnění povinností vyplývající ze zákona.

2.5. Návštěvník správci aktivně poskytuje některý z níže uvedených údajů po účely uvedené u každého údaje:
1. Email (pro zasílání informací o klientském účtu, zasílání informací v rámci objednané služby a pro zasílání informačních newsletterů)
2. Jméno a příjmení (pro správnou identifikaci při nákupu služby)
3. Kontaktní a/nebo doručovací adresa ve formátu ulice, číslo domu, město a PSČ (pro správnou identifikaci při doručení produktů vyplývajících z objednané služby)
4. Rok narození (pro správné nastavení adekvátní služby)
5. Telefonní číslo (pro zasílání informací o stavu služby, přihlášení a pro zasílání informačních zpráv a vzkazů)
6. Platební údaje (pro správné připsaní nebo odepsání platby)
7. Případně další údaje, které navštěvník preferuje sdělit (pro lepší nastavení služby hlavně z oblasti cvičení nebo výživy)

Dále pak návštěvník správci poskytuje některý z níže uvedených údajů tím, že využívá jeho služby:
1. IP adresa
2. Soubory cookies (v případě online služeb)
3. Případně jiný online identifikátor

2.6. Návštěvník souhlasí se zpracováním osobních údajů správcem, a to pro účely realizace práv a povinností z objednané služby, pro účely vedení klientského účtu a pro možnost další potřebné komunikace. Nezvolí-li návštěvník jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů správcem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení.

2.7. Osobní údaje návštěvníka může správce poskytnout třetí straně v rámci oprávněného zájmu a především pro splnění podmínek objednané služby návštěvníkem. Takové třetí strany jsou zpravidla subjekty, které doručují objednané zboží, jako  Česká pošta s.p., banky a jiné finanční instituce, prostřednictvím kterých správce posílá nebo přijímá platby, nebo společnosti, prostřednictvím kterých správce sbírá a vyhodnocuje zpětnou vazbu nebo ohodnocení svých služeb jako například Smartsupp.com, s.r.o. (Smartsupp.cz), Red Media s.r.o. nebo společnosti u kterých si správce objednává pro své návštěvníky některou z obsahových služeb jako například bizart 3 s.r.o. (folly.cz), společnosti, které správce využívá jako své dodavatele služeb jako například The Rocket Science Group LLC (mailchimp.com), Microsoft Ltd (office.com), Albhabet Inc. (gmail.com) apod.

2.8. Správce průběžně posuzuje, jestli nadále trvá potřeba zpracovávat určité osobní údaje potřebné pro určitý účel. Pokud správce vyhodnotí, že již nejsou potřebné pro žádný z účelů, pro které byly zpracovávány, údaje zlikviduje. Správce uchovává osobní údaje po celou dobu, kdy návštěvník využívá služeb správce a následně po dobu 15 let.

2.9. Požádá-li návštěvník o informaci o zpracování svých osobních údajů nebo pokud chce souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat,  správce je povinen mu vyhovět. O takovou informaci může požádat prostřednictvím elektronické pošty na adrese info@fithall.cz


3. AUTORSKÁ PRÁVA


3.1 Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty, fotografie, videa, skladby ke cvičení atd.), včetně programového vybavení webového rozhraní a těchto podmínek, je chráněn naším autorským právem. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho souhlasu. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů a videií umístěných na webovém rozhraní. Obdobné se týká i veškerých textových či obrazových materiálů, které Vám poskytneme v rámci poskytování našich služeb.

3.2 Při nerespektování výše popsaného zákazu budeme postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.


4. DALŠÍ PROHLÁŠENÍ VZHLEDEM K POUŽÍVÁNÍ PLATFORMY FITHALL.cz


4.1 Dodavatel nenese odpovědnost za případnou škodu včetně škody na zdraví, jež by si uživatel způsobil stravováním dle informacích poskytnutých v sestaveném jídelníčku na míru.

4.2 Fitness videa jsou různé obtížnosti a je na každém uživateli posoudit jaká cvičení zvládne.

4.3 Dodavatel nenese odpovědnost za případnou škodu včetně škody na zdraví, jež by si uživatel způsobil cvičením dle informacích poskytnutých ve službě.

4.4 Uživatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. Dodavatel za škodu způsobenou při realizaci přístupu a užívání webového rozhraní, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na webovém rozhraní, škody způsobené přerušením provozu, poruchou webového rozhraní, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku nebo neoprávněného přístupu k přenosům a datům. Dodavatel není ve vztahu k uživateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.


5. PLATEBNÍ PODMÍNKY


5.1 Cena jednotlivých produktů je uvedena na webových stránkách včetně DPH.

5.2 Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti ComGate Payments, a.s. která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti ComGate Payments, a.s. Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran.

5.3 Možnosti platby
• Online platební kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Mastercard Electronic, Maestro.
• Bankovním převodem: ČSOB, Komerční banka, mBank, Raiffaisen Bank, UniCredit Bank, Fio, Česká spořitelna, Equa Bank, Sberbank, Era, MONETA Money Bank.
• Bankovním převodem po vystavení zálohové faktury Poskytovatelem.

5.4 Kupující uhradí celou kupní cenu ihned (v případě platby kartou) po odeslání objednávkového formuláře, popř. do 5 pěti dnů po obdržení faktury (v případě bankovního převodu).


6. REKLAMAČNÍ ÚŘAD


6.1 Jako dodavatel služeb odpovídáme za to, že služba při poskytnutí nemá vady.

6.2 Uživatel je oprávněn službu reklamovat výhradně po dobu trvání služby.

6.3 Při reklamaci nás kontaktujte písemně či emailem. Reklamace vyřizujeme do 30 dnů od uplatnění reklamace.

6.4 Dodavatel neodpovídá za výsledek služby.

6.5 Uživatel je povinen vytknout vady služby bez zbytečného odkladu.

6.6 Nevytkne-li uživatel vadu včas ztrácí tím práva vyplývající z případného vadného plnění.