Navštivte nás i na

ČTENÍ O CVIČENÍ, VÝŽIVĚ A ZDRAVÉM ŽIVOTNÍM STYLU

Klouby ve 30, 40, 50 nebo 60 letech...

S pribývajícími roky zacínají casto klouby „tuhnout“, bolet, ozývat se... Jak predejít potížím a udržet klouby v dobré kondici, at už je vám tricet let nebo šedesát?

V mládí obvykle klouby fungují bez problému, pokud nejsou postiženy úrazovou anamnézou, anebo je neovlivnuje nekterá z chorob, jako je napríklad vrozená porucha metabolismu, dysplazie kycle, nebo hematologická, metabolická ci endokrinní onemocnení. Také napríklad u lidí s diabetem je pozorováno dvakrát vyšší riziko rozvoje artrózy v porovnání s bežnou populací. S potížemi se mohou nekdy potýkat i dospívající, u nichž vzniká bolestivost kloubu v období jejích rustového spurtu. „Ve 20 až 30 letech ale standardne klouby clovek nereší, pokud nemá danou jasnou prícinu,“ ríká MUDr. Karel Metyš, MBA. Postupem veku ovšem klouby stárnou a pribývající roky se na tele zacínají projevovat – a bolesti kloubu jsou stále castejší i u jinak zdravé populace...

Už po tricítce se mohou zacít klouby ozývat...
„S rostoucím vekem roste výskyt artrózy, heterogenního degenerativního onemocnení kloubu,“ uvádí Karel Metyš. Ruku v ruce se stárnutím organismu se stupnuje i opotrebení kloubu a mení se integrita chrupavky, což se projevuje bolestí pri pohybu, v pokrocilejších stádiích i v klidu. Mezi 35 a 45 lety trpí osteoartrózou približne 5–15 % populace. Casto lidé v tomto veku zacínají splácet dan za nezdravý životní styl v podobe špatného jídelnícku, kil navíc, nedostatecného pohybu anebo se na kloubech naopak podepíše nadmerná zátež. „Výskyt osteoartrózy je možný i v nižších vekových rocnících. Nicméne tam je vetšinou stanovená prícina, a proto hovoríme o sekundární artróze. Ta muže být vázána na úraz, ruzné dysplazie kloubu, jejich nesprávné postavení nebo príliš casté pretežování pri sportu, svou roli hraje i dedicnost,“ vypocítává MUDr. Metyš možné rizikové faktory.

Trable novopecených maminek
Život mnoha žen mezi 20. až 40. rokem poznamená tehotenství a péce o novorozené miminko. Radostnou událost však mohou provázet i nekteré zdravotní nešvary, vcetne bolavých kloubu. Gravidita s sebou totiž prináší také relativne rychlý nárust hmotnosti a pretížení pátere i kloubu nosného skeletu, jako jsou kycle, kolena, hlezna a chodidla. Po porodu zase dochází casto k jednostranné záteži pri péci o díte. Novopecená matka jej nosí, chová, zvedá, casto si kleká... A muže potom dojít k bolestivosti kolen ci zápestí.

Revmatoidní artritida se objevuje mezi 35. a 50. rokem
Bolestivé zánetlivé onemocnení kloubu zvané revmatoidní artritida postihuje v populaci približne 0,5–1 % lidí, trikrát casteji jím trpí ženy. Muže se objevit v kterémkoli veku, nejcasteji však vzniká mezi 35. a 50. rokem. Duležitou roli hraje dedicnost a spouštecím mechanismem mohou být probehnuté virové infekce. U osob, jež mají k této chorobe dispozici, mohou spustit autoimunitní reakci a revmatoidní artritidu nastartovat. Ta se následne projeví bolestí, ztuhlostí ci otoky kloubu, casto postihuje klouby prstu a ruky ci kolenní klouby. Prubeh nemoci lze zpomalit léky ci fyzioterapií.

Padesátníci by nemeli péci o klouby zanedbávat

Výše zmínená osteoartróza okolo padesátky již casto dosahuje nejen mírného stupne. Bolesti a ztuhlost kloubu mohou zacít cloveka limitovat v každodenních cinnostech, práci ci koníccích. Jedná se zejména o nosné klouby, které jsou nejvíce zatežované. Telo už nezvládá pohyb jako dríve a dožaduje se pozornosti. Je nejvyšší cas si porídit ortopedicky vhodnou obuv i pracovní židli, zaradit do svého harmonogramu pravidelný pohyb a také doplnovat duležité látky ve forme doplnku stravy. V tele ubývá kolagen i glukosamin sulfát, patrící mezi základní stavební kameny chrupavky. „Pokud nás zacnou klouby trápit – objeví se pocit nestability v kloubu, bolest, klouby se takzvane „ozývají“ – je dosti pravdepodobné, že naše chrupavka potrebuje práve tento glukosamin, jelikož ho má nedostatek,“ vysvetluje MUDr. Metyš. Doplnit jej lze vhodnými prípravky, jako je napríklad GS Condro Diamant, obsahující extra silnou dávku glukosamin sulfátu v kombinaci s úcinnou látkou aescin, který zajištuje správné prokrvení kloubu a jeho okolí, a vitamínu C. Ten podporuje tvorbu vlastního kolagenu.

Po 60. roce „zlobí“ klouby polovinu populace
V tomto veku už pocituje problémy s klouby rada lidí, proto je pravdepodobné, že se potížím nevyhnete ani vy. „V 65 letech je postižení artrózou de facto u každého druhého cloveka,“ potvrzuje fakta MUDr. Metyš. Presto neveste hlavu – díky správné životospráve, vhodnému pohybu a doplnkum stravy mužete stav svých kloubu výrazne zlepšit i v pokrocilém veku a nenechat si tak kazit podzim života bolestmi.

Jak mužete podporit zdraví kloubu v každém veku?
• Myslete na klouby vcas! Pokud klouby zatežujete výrazne, je vhodné myslet i na prevenci, a to obzvlášte u lidí s nadváhou, cukrovkou, ci u stavu po predešlých úrazech ci operacích. V techto prípadech je rozvoj osteoartrózy rychlejší a prichází v nižším veku.  
• Dodržujte zdravý životní styl! „Duležitý je hlavne pohyb, který klouby zbytecne nezatežuje – jízda na kole ci rotopedu, plavání...,“ radí MUDr. Metyš. Klouby potrebují pro zdravé fungování správnou míru pohybu a udržování svalstva a vazu kolem kloubu v dobré kondici.
• Doplnte telu látky duležité pro zdraví kloubu! Jedná se zejména o glukosamin sulfát, aescin ci vitamin C. Tip: Tyto úcinné složky obsahuje doplnek stravy GS Condro Diamant, ve kterém je obsažena denní dávka 1 600 mg cistého glukosamin sulfátu v garantované kvalite Clini-Q®. „Je však potreba zduraznit, že pacient pocítí zlepšení až po minimálne nekolika týdenním užívání, ve kterém by mel pokracovat nejméne 2 mesíce. Pak muže užívání prerušit na 1–2 mesíce, a poté zase pokracovat,“ doporucuje lékar Karel Metyš.
• Udržujte BMI v norme! Kila navíc zatežují klouby, proto se snažte dosáhnout takové hmotnosti, aby se vaše BMI pohybovalo v pásmu normy – tedy pokud svou váhu v kilogramech vydelíte výškou v metrech na druhou, mela by vám ideálne vyjít hodnota mezi 18,5–24,9.
• Vyvarujte se úrazum a jednostrannému zatížení kloubu! Obezretní budte zejména pri sportování. Dbejte na správné rozcvicení a protahovací cviky pred ním i po nem!