Navštivte nás i na

ČTENÍ O CVIČENÍ, VÝŽIVĚ A ZDRAVÉM ŽIVOTNÍM STYLU

Co je to neurofeedback?

Při čtení tohoto slova se neděste. Neskrývá se pod ním módní drastická dieta ani mučící fitness program. Sice se jedná o trénink, ale o trénink mozku, ne svalů. Pomocí této metody se učíme měnit mozkové vlny s cílem dosáhnout trvalejších změn.
   
Spíš, než neurofeedback je známější pojem EEG feedback. EEG je zkratka pro elektroencefalogram, čili pro vyšetření vln mozku. Feedback označuje zpětnou vazbu. Jednoduše řečeno se tedy snažíme o to, sledovat bioelektrické vlny mozku při jeho činnosti a svým vlastním přičiněním se je pokoušíme měnit.
   
Vlny při činnosti mozku můžeme pozorovat zapsané na elektroencefalogramu v podobě jakési křivky a s trochou snahy lze do jejích tajů proniknout. Mozkové vlny se liší podle místa vzniku v mozku i v závislosti na jeho činnosti. Přímá souvislost pochopitelně existuje i mezi naším chováním a mozkovými funkcemi. Dokonce i minimální změny ve frekvenci mozkových vln mají důsledky v naší fyziologii. Tolik k teorii.
   
V praxi to vypadá tak, že terapeut i klient mají k dispozici přístroje, na kterých je možné analyzovat a zkoumat práci mozku i celého těla. Díky tomu pak může klient za použití zpětné vazby funkci mozku měnit.
   
Před samotným tréninkem je nutné zjistit, na kterých funkcích je třeba zapracovat. Terapeut, lékař či psycholog proto provede diagnostiku pomocí psychologických testů, udělá se EEG a tzv. mapa mozku. Všechna vyšetření jsou neinvazivní, nebolestivá, neškodlivá a poskytují spoustu užitečných informací. Když terapeut ví, na čem pracovat, proces může začít.
   
Klientovi se na hlavu připevní čidla snímající mozkové vlny. Ty se zapisují do počítače a dál se vyhodnocují. Terapeut na svém monitoru vidí křivku a další údaje, klient má data převedená do jakési videohry, kterou hraje jen tím, jak myslí, bez použité myši, klávesnice či joysticku. Činnost mozku je prezentovaná jako pohyb autíčka, řeky, koule či robota.
   
Správná činnost mozku je odměňována úspěchem ve hře, vzrůstajícím počtem bodů, zvukovými nebo dotykovými signály. Jestliže autíčko sjíždí vlevo nebo vpravo z vyznačené cesty, úspěch se nedostaví. Mozek nevytvořil očekávaný vzor EEG a dostává o tom jasnou informaci.
   
Mozek je velice učenlivý, a proto se naučí díky biofeedbacku vytvářet žádoucí frekvence mozkových vln a brzdit vytváření frekvencí nežádoucích.
   
Trénink zvyšuje neuroplasticitu mozku a povzbuzuje regulační mechanismy, které se podílejí na aktivaci mozkové kůry, a tím mají vliv i na optimalizaci práce mozku, na zlepšení kognitivních funkcí (myšlení), na soustředění, na paměť, na kreativitu, na rychlost učení, na rychlost rozhodování a dokonce na zvládání stresu.
   
Seznam diagnóz, při kterých může být užitečný, je téměř nekonečný. Pochopitelně se jedná o oblast psychologickou či psychosomatickou (poruchy učení, chování, poruchy přijmu potravy, obsese, deprese, úzkosti apod.).


Autor: Veronika Červenková