Navštivte nás i na

ČTENÍ O CVIČENÍ, VÝŽIVĚ A ZDRAVÉM ŽIVOTNÍM STYLU

Zdravý spánek rovná se šťastnější život

Spánek je jednou ze základních biologických potřeb, stejně jako hlad nebo žízeň. Abyste mohli vést spokojený život, potřebujete tedy nejen hodnotnou stravu a dostatek tekutin, ale i kvalitní spánek. Bohužel dnešní životní styl často doprovází stres a dlouhá nebo nepravidelná pracovní doba. To vše jen přispívá k tomu, že řada lidí má se spaním potíže.

 

ČTĚTE TAKÉ:

Jak na nespavost

Jak správně relaxovat

Cvičte a bude se vám lépe spát

 

Nespavost nepodceňujte
Spánkové poruchy jsou rozšířené po celém světě a lidí, kteří jimi, trpí stále přibývá. Spánkovým poruchám naštěstí jde předejít – prevencí a správnou léčbou. Proto je důležité, abyste svou nevyspalost nezlehčovali a začali ji včas řešit. MUDr. Věra Najmonová, primářka neurologické ambulance Nemocnice Mělník uvádí, že spánkovými potížemi, podle výzkumů, trpí 40 % dospělých a 25-30 % dětí. Z toho asi 25 % trpí nespavostí a 5 % naopak nadměrnou spavostí. Pokud bychom brali v úvahu i příležitostné obtíže se spánkem např. při směnném pracovním procesu či při cestování (tzv. jet lag), pak je výskyt spánkových poruch ještě větší. Zdravý spánek je nezbytný nejen pro obnovu duševních a fyzických sil, pro vytváření paměťových stop, a tedy poznávání a myšlení, ale i pro řadu metabolických pochodů v těle. Nedostatečný nebo nekvalitní spánek má také negativní vliv na naše rozhodování. Z výzkumů přitom vyplývá, že průměrná doba spánku se v západních zemích zkrátila za pouhých dvacet let o hodinu. To s sebou nese i větší sklon k různým nemocem.

Nejčastější spánkové poruchy a jejich léčba


Insomnie
Nejrozšířenější poruchou spánku je nespavost neboli insomnie, která postihuje  30-45 % dospělé populace, trpí jí polovina lidí nad 65 let. Insomnie se projevuje neschopností usnout, přerušovaným spánkem a časným probouzením. V důsledku uvedených skutečností jsou nespavci ráno nevyspalí a neodpočatí a tento stav přetrvává nebo se zhoršuje během dne.

Apnoe
Zhruba 10 % populace, především muže ve středním a vyšším věku, postihuje obstrukční spánková apnoe. Ta se projevuje zástavami dechu během spánku, které jsou ukončeny hlasitým zachrápáním. Organismus postiženého si během spánku dostatečně neodpočine, protože nedochází k prohloubení spánku. Hlavním důvodem, proč musí být apnoe léčena, je však to, že může přispět k rozvoji vysokého tlaku a onemocnění srdce a cév včetně cévních mozkových příhod. K úspěšné léčbě zpravidla stačí chirurgický zákrok – zkrácení měkkého patra.

Narkolepsie
Neurologickým onemocněním spánku je narkolepsie, kdy nemocný náhle a nekontrolovaně usíná, často uprostřed nějaké činnosti. Pacient může usnout i během hovoru, řízení auta nebo jídla. Příčiny onemocnění ještě nejsou zcela objasněné, dávají se ale do souvislosti s hormonálními změnami během puberty. Pro nemocné narkolepsií je mimořádně důležité dodržování pravidelného režimu ve spánku, cvičení i odpočinku. Doporučuji také krátké relaxační pauzy během dne. Závažnější případy se léčí antidepresivy a léčivy, která obsahují amfetamin.

Tipy pro lepší spánek

Základem dobrého spánku je klidné větrané prostředí s příjemnou teplotou, nejlépe 18-20°C, a kvalitní matrace pro správnou polohu páteře. V odpoledních hodinách nepijte kávu, čaj nebo jiné povzbuzující nápoje, vynechejte večer těžká jídla, nejpozději jezte 3 - 4 hodiny před ulehnutím. Před spánkem odložte pracovní či soukromé starosti a myslete na příjemnou ničím nerušenou noc.


Autor: Monika Kuželová