Navštivte nás i na

ČTENÍ O CVIČENÍ, VÝŽIVĚ A ZDRAVÉM ŽIVOTNÍM STYLU

Podváha je stejně nebezpečná jako nadváha

Češi už tak netloustnou jako dříve, ale mladé dívky hubnou víc než by měly. Prezentovaný kult krásy má na některé ženy neblahý vliv a touha po štíhlé postavě se stává posedlostí. Jenže je rozdíl, zda-li jste štíhlá nebo nezdravě hubená.

Věk a hmotnost
Podle průzkumů společnosti STEM/MARK v České republice obézních lidí nepřibývá, místo toho roste počet dívek a žen, které trpí podváhou - 20% žen ve věku 18 -19 let a 11% žen ve věku 20 - 29 let. V tomto věku totiž nejvíce dbají na svou hmotnost. „Jistě v tom hraje roli i vliv médií a soutěží krásy, kde ženy s normální hmotností nemají šanci uspět. Nadměrnými dietami a hubnutím si ale mohou zadělávat na problémy v dalších letech. Zhruba třetina jich pak v budoucnosti bude s jídlem bojovat,“ říká MUDr. Martin Matoulek z III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze. Přísné diety a udržování nízké hmotnosti během dospívání a věku okolo dvaceti let jsou velmi rizikové. Ženy s podváhou mohou mít významně slabší kosti než ženy s normální hmotností. Teprve po třicátém roce dochází k úbytku žen s podváhou a vzestupu nadváhy – rizikové období pak nastává po čtyřicítce.

 

ČTĚTE TAKÉ:

Většina z nás chce zhubnout, ale co ti, kteří chtějí přibrat?

Z hladu můžete přibrat

Nadváha a společnost

 

Čas strávený pohybem je stále kratší
Téměř 60 % populace nevykonává žádnou pohybovou aktivitu. Oproti roku 2010 došlo ke snížení počtu lidí trávících pohybem do čtyř dnů v týdnu téměř o 12 %. Muži jsou sice aktivnější než ženy, ale nedokážu zachovat optimální poměr mezi příjmem a výdejem energie. Zarytých sportovců ale prakticky neubylo, 5 až 7 dnů v týdnu tráví pohybem okolo 10 % lidí.
 
Dětství je pro budoucnost rozhodující
Alarmujícím způsobem dochází k vzestupu obezity u dětí. Pouhých 22 % dospělé populace, která se potýkala s nadváhou a obezitou v dětství, si v dospělosti udrželo normální hmotnost. Celých 78 % dětí s nadváhou a obezitou trpělo nadváhou a obezitou i v dospělosti. Ženy se s tímto handicapem vyrovnají lépe. S nadváhou se v dospělosti potýká 42 % dívek, zatímco u chlapců je to plných 90 %.

Co hmotnost ovlivňuje
Hlavním faktorem, který ovlivňuje nadměrnou hmotnost, je pravidelný pohyb v mládí. Následuje pravidelná strava a dostatečná konzumace ovoce a zeleniny. Negativně hmotnost ovlivňuje pojídání uzenin a časté stravování ve fastfoodech.

Muži s nadváhou jsou v klidu

Muži se také snaží hubnout, ale méně často navštěvují odborníky. Plných 86 % mužů totiž nevnímá svoji nadváhu jako problém, dokonce více jak čtvrtina obézních mužů zůstává v klidu. U žen je situace poněkud jiná. Pouze 14 % žen nepovažuje svou obezitu za problém.

 

 

Autor: Monika Kuželová