Navštivte nás i na

ČTENÍ O CVIČENÍ, VÝŽIVĚ A ZDRAVÉM ŽIVOTNÍM STYLU

Nadváha a společnost

Jak již řekl Aristoteles, člověk je tvor společenský, a proto není divu, že i naše hmotnost je ovlivněná kulturními zvyklostmi, výchovou i médii.

 

Od narození vyrůstáme v rodinné vztahové síti, kde fungují určitá pravidla, zvyklosti a rituály. Tato pravidla a zvyklosti se týkají mimo jiné i oblasti stravování a přijmu potravy. Nejdříve jsme krmeni matkou a nemůžeme si dobrovolně vybírat, co budeme jíst. V rodině se pak setkáváme s určitými potravinami, potravinovými preferencemi, kulturou stolování a hodnotou jídla. Tyto vzorce jídelního chování si později s sebou neseme do svého života. Děti často dostávají pochutiny a cukrovinky jako formu odměny, a proto je potom častým jevem u lidí s nadváhou nahrazování emocí či vztahů jídlem, jako symbolickým uspokojením těchto potřeb.

 

ČTĚTE TAKÉ:

Chcete zhubnout? Cvičte s kamarádkou.

Proč jíme?

Malé triky během stolování

 

Jídlo je spojováno s bezpečím, pocitem pohodlí a jistoty. V krizových situacích v průběhu života má pak člověk tendence uchylovat se k těmto jistotám prostřednictvím potravin (především sladkých a tučných).

Nejen vzorce chování, převzaté z rodiny se podílí na rozvoji nadváhy. Také společenské zvyklosti často člověka vedou k přejídání se a nerespektování potřeb svého těla. Různé události, jako oslavy a večírky jsou téměř vždy s konzumací jídla spojeny. Bývá zvykem neodmítnout nabízený pokrm, aby se hostitel neurazil. Také se při takových příležitostech zkonzumuje neúměrně více potravin, než v běžné dny a lidé mají pocit, že právě na oslavách si přejídání mohou dovolit.

Dalším faktorem, který má na naši hmotnost vliv, je kult štíhlosti, prezentovaný médii. Lidé mají pocit, že by měli vypadat tak, jak je jim předkládáno a snaží se svou váhu redukovat. Pokusy o redukci hmotnosti různými nevhodnými způsoby vedou k opětovnému nabrání shozených kil a k přírůstku dalších, což je přirozená reakce organismu na období nedostatku a strádání.

Obézní lidé jsou často společensky diskriminovaní. Jsou méně akceptováni kolegy v práci, ale jsou taky méně zaměstnáváni, než normálně vážící lidé. Také podle výzkumů  dokonce vydělávají méně peněz, než normálně vážící. V západních zemích je obezita stereotypně vnímána negativně a tento stereotyp se projevuje již u velmi mladých lidí. Mladí lidé s nadváhou jsou vystavováni s větší pravděpodobností otevřené formě agrese, včetně šikany. Obézní lidé jsou často ostatními posuzováni jako méně atraktivní, méně inteligentní a také méně disciplinovaní než lidé, kteří se přibližují společenskému ideálu štíhlosti. Sociální diskriminace a špatné zacházení se lidí s nadváhou týká velmi často, takže není překvapující, že mnoho z nich má nízké sebehodnocení a špatný pocit ze svého těla.

Všechny tyto negativní faktory mohou přispívat k nízkému sebehodnocení a udržování nadváhy.

Jestliže víte o tom, že si nesete nevhodné stravovací návyky ze své původní rodiny, snažte se nad nimi zamyslet, ale hlavně je zkuste změnit. Nesrovnávejte se s modelkami na titulních stánkách časopisů, ale ani s kolegyněmi z vedlejší kanceláře. Naučte se mít ráda sama sebe takovou, jaká jste, jezte zdravě a cvičte pro zdraví a pro radost.

Autor: Veronika Staňková