Navštivte nás i na

ČTENÍ O CVIČENÍ, VÝŽIVĚ A ZDRAVÉM ŽIVOTNÍM STYLU

Záchvatové přejídání. Zbavte se ho!

Záchvatovité přejídání (anglicky Binge Eating Disorder) se řadí mezi poruchy přijmu potravy a je závažné stejně jako mentální anorexie nebo bulimie. Na rozdíl od bulimie se ale záchvatovité přejídání vyskytuje bez následných epizod omezování se v jídle, zvracení, užívání projímadel a nadměrného cvičení, což ve svém konečném důsledku vede k výraznému přibývání na váze.

 

ČTĚTE TAKÉ:

Konec s nočním vyjídáním lednice

Pomoc, nenávidím své tělo!

Zdravý jídelníček – všechno vím teoreticky, ale realita je jiná

   
Tato porucha byla popsána již v roce 1959 psychiatrem Albertem Stunkardem a navzdory tomu, že je nejvíc rozšířená v dospělé populaci, se jí nevěnuje tolik pozornosti, jako právě anorexii nebo bulimii.
   
Aby bylo možné mluvit o poruše přijmu potravy, která je spojená se záchvatovitým přejídáním, musí se vyskytovat několik diagnostických znaků - jedinec během určitého časového období zkonzumuje mnohem větší množství jídla, než podobně starý člověk za stejných podmínek, jedení doprovází pocity ztráty kontroly a pocity neschopnosti jedení zastavit, člověk jí rychleji, než normálně, jí, i když se cítí nepříjemně plný, pokračuje v jedení, i když nemá hlad, ale také jí raději o samotě, než ve společnosti, protože se za svoje chování stydí. Po epizodě záchvatovitého přejídání se často u nemocných objevují pocity znechucení sebou, depresivní pocity i pocity viny.
   
Co se týče frekvence záchvatů, pro diagnostikování poruchy by se měly objevovat aspoň jednou týdně, po dobu tří měsíců.
   
Důležité je uvědomit si, že ne každý, kdo se záchvatovitě přejídá, má zároveň poruchu se záchvatovitým přejídáním - občasné extrémní nájezdy na spižírnu by se daly nazvat spíš problémem s jídlem (který je ale také nutné řešit), než přímo psychickou poruchou.
   
Záchvatovité přejídání vzniká kvůli narušenému vztahu se svým vlastním tělem, nepřijímáním vlastního těla a snahami o řešení tohoto vztahu dietami. Fungují pak dva mechanismy udržování poruchy - jednak se tělo adaptuje na styl stravování, kdy dostane během krátkého času spoustu energie, ale také se člověk učí zvládat svoje problémy tímto nevhodným chováním. Zjednodušeně řečeno - když jsme nuceni řešit potíže s jídlem, nemusíme řešit ty další, mnohdy zásadnější.
   
Ať už se osoba pere přímo s poruchou přijmu potravy, nebo jen některými jejími symptomy, měl by vyhledat pomoc odborníků. Některé obtíže lze zvládnout svépomocí, nicméně je lepší svěřit se do rukou zkušených. Ideální je kombinace psychiatrické ambulantní péče s péči psychologa, jenž absolvoval psychoterapeutický výcvik.
   
Nejde čekat, že by se projevy záchvatovitého přejídání odstranily během několika dnů - je třeba odhalit příčiny takového jednání, nevhodné jídelní návyky nahradit vhodnějšími, ale také naučit se pracovat se svými emocemi.
   
Pokud se známky záchvatovitého přejídání objevují u někoho z vašich blízkých (tajné nákupy jídla, mizení společného jídla, prázdné obaly od potravin v koši, depresivní projevy, přibírání na váze a pod.), není vůbec jednoduché s tím něco udělat. Pokud dotyčný sám problém nevidí, těžko ho o nesprávnosti jeho jednání přesvědčíte. Nabídněte druhým citlivým způsobem naslouchající ucho i pomocnou ruku, vyjádřete pochopení i možnost pomoci a doufejte, že si dotyčný sám uvědomí, že něco není v pořádku.

 

660x250_1.jpg

 

 

Autor: Veronika Červenková