Navštivte nás i na

ČTENÍ O CVIČENÍ, VÝŽIVĚ A ZDRAVÉM ŽIVOTNÍM STYLU

Tajemství Pěti Tibeťanů

Každý hledá způsoby, jak se cítit lépe. Někdo chodí běhat, někdo zvedá v posilovně činky, jiný propadne józe a ti ostatní dávají přednost třeba přejídání a alkoholu.

Jedním z cest, jak se zaručeně cítit lépe, je systém tzv. Pěti Tibeťanů. Jedná se o cvičení, které zlepší vaši sílu, obratnost i duševní schopnosti, ale přitom zabere jen minimum času.

I když je cvičení relativně nenáročné, slibuje spoustu benefitů, a to jak v rovině fyzické, tak  v té psychické. Nevýhodou tohoto systému je jeho neměnnost - tělo je totiž velice chytré a všemu stabilnímu se dokáže dokonale přizpůsobit, takže se pak už dál nerozvíjí.

Pokud chcete zařadit do své cvičební rutiny Pět Tibeťanů, rozhodně je střídejte s dalším druhem pohybu. Nespoléhejte na to, že vás těchto pět cviků spasí - pokrok v oblasti pohybu vyžaduje neustálou změnu a postupné zvyšování nároků.

Jedinou možností, jak zjistit, zda má systém Pěti Tibeťanů opravdu tak zázračné účinky, je zkusit to na vlastní kůži. K praktikování Pěti Tibeťanů budete potřebovat jen pohodlné oblečení, podložku a vlastní tělo - tak hurá na to:

1. Tibeťan - Postavte na podložku a široce rozpažte. Prsty rukou se dotýkají, dlaně jsou otevřené a obrácené směrem dolů. Držte paže rozpažené a točte se „jako káča“ kolem své osy ve směru hodinových ručiček. To celé opakujte 21x bez přestávky. Až skončíte s točením, postavte se zpříma a dejte ruce v bok. Nadechněte se nosem a vydechněte ústy. Zopakujte nádech a výdech a přejděte k Tibeťanovi č. 2.

2. Tibeťan - Položte se na záda na podložku, nohy natáhněte na zem, chodidla směřují dolů, kotníky se vzájemně dotýkají. Paže nechte volně ležet podél těla, dlaně jsou otočené k podlaze. Nadechněte se nosem a zvedejte nohy, až do pravého úhlu. Současně zvedejte hlavu, dokud se brada nedotkne hrudníku. Vydechněte nosem nebo ústy a vraťte se nohama i hlavou do původní polohy. Opakujte opět 21x. Po skončení série se postavte zpříma, dejte ruce v bok a proveďte dva hluboké nádechy a výdechy.

3. Tibeťan - Klekněte si tak, aby se prsty nohou dotýkaly země. Kolena nechte od sebe asi na 10 cm a ruce zapřete dlaněmi proti zadní straně stehen těsně pod hýžděmi. Páteř držíte zpříma, bradou se dotýkáte hrudníku. Nadechněte se nosem a současně se zaklánějte v pase.    Pak vydechujte nosem nebo ústy a plynule se vracejte do výchozí polohy. Celý pohyb opakujte 21x v plynulém, nepřerušovaném rytmu. Po skončení série se postavte zpříma, dejte ruce v bok a proveďte dva hluboké nádechy a výdechy.

4. Tibeťan - Posaďte se s rovnými zády, nohy natáhněte před sebe. Dlaně položte na podlahu rovnoběžně s boky. Bradou se dotýkejte hrudníku. Nadechněte se nosem a plynulým pohybem zvedněte boky ze země, a to tak, že nohy pokrčíte v kolenou. Současně proveďte největší možný záklon hlavy. Dostanete se do polohy, v níž je Váš trup rovnoběžný se zemí, zatímco nohy a paže jsou svislé. S výdechem se vraťte do původní polohy. Po skončení série se postavte zpříma, dejte ruce v bok a proveďte dva hluboké nádechy a výdechy.

5. Tibeťan - Vzepřete na dlaních a prstech nohou. Hlavu nechte v záklonu. Zatímco vdechujete nosem, udržujte paže i nohy napnuté, zvedejte hýždě a sklánějte hlavu k hrudníku. Poloha těla pak připomíná trojúhelník. S výdechem se vraťte zpět do výchozí pozice a to celé opět 21x zopakujte.