Navštivte nás i na

ČTENÍ O CVIČENÍ, VÝŽIVĚ A ZDRAVÉM ŽIVOTNÍM STYLU

Energetický výdej aneb není to jen o sportu

Základním pravidlem hubnutí je zvýšení energetického výdeje na úkor jeho příjmu. Mohlo by se tedy zdát, že stačí méně jíst a více cvičit, ale tato rovnice není ani zdaleka tak jednoduchá, protože faktorů, které se podílejí na hmotnosti těla, je opravdu mnoho.

Výdej energie pohybovou aktivitou by měl tvořit 20 - 40% z celkového výdeje. Tuto složku můžete samozřejmě ovlivnit nejsnáze – nazujte si tenisky a vyběhněte do lesa, nebo si zacvičte doma.

 

ČTĚTE TAKÉ:

Jak se správně hýbat a jíst po padesátce

Desatero rad na ozdravení živnotního stylu

Kolik spálíme kalorií

 

Množství přijaté i vydané energie závisí ale také na pohlaví a věku. Muži mají většinou vyšší spotřebu energie, než ženy, vzhledem k jejich hmotnosti a výšce - mají tedy většinou vyšší bazální metabolismus. S přibývajícími lety hodnota bazálního metabolismu, ale i množství pohybové aktivity klesá, a proto je nutné upravit jídelníček a přidat sportu víc.

 

Celkový energetický výdej, který by se měl pro zachování hmotnosti rovnat energetickému příjmu, se vypočítá součtem klidového energetického výdeje, postprandinální termogeneze a energetického výdeje při pohybové aktivitě.

Klidový energetický výdej (bazální metabolismus) tvoří 55 - 70% celkového výdeje a slouží k zajištění základních životních funkcí organismu a k udržování stálé tělesné teploty. Je ovlivněn genetickými faktory, věkem, pohlavím, hmotností, hormony, výší energetického příjmu, fyzickou aktivitou a zevní teplotou. S nárůstem podílu svalové hmoty se zvýší i hodnota bazálního metabolismu, protože svalová tkáň tvoří poptávku po energii a živinách více, než tkáň tuková. Tuto složku výdeje energie lze tedy také ovlivnit vlastními silami - cvičením a pravidelnou střídmou stravou.
 
Na výdeji se dál podílí tzv. postprandinální termogeneze, a to až z 8 - 12%.
Je spojena s trávením, vstřebáváním a metabolismem přijaté potravy, ale také s aktivací sympatického nervového systému po jídle. Taktéž je ovlivněna do značné míry genetikou, dále celkovým příjmem potravy a jejím rozložením během dne, živinami v potravě a hormony. I tuto složku energetického výdeje lze proto částečně ovlivnit.

Až 10% energetického výdeje může u některých jedinců představovat kouření a konzumace kofeinu nebo černého čaje. Když jsou pak tyto látky vysazeny, tak je pravděpodobné, že bez úpravy režimu bude hmotnost stoupat. I když chcete hubnout, po cigaretách ale určitě nesahejte.

Energetický příjem, ale také výdej má většina lidí z velké části ve svých vlastních rukou. Klíčem ke zhubnutí, udržení hmotnosti i nabrání váhy je dobře sestavený jídelníček a pravidelný pohyb.

 

 

660x250_2.jpg


Autor: Veronika Červenková