Navštivte nás i na

ČTENÍ O CVIČENÍ, VÝŽIVĚ A ZDRAVÉM ŽIVOTNÍM STYLU

Proč a jak cvičit s miminky

Pohybová aktivita děti stimuluje a podporuje jejich psychomotorický vývoj. Proto je dobré začít s nimi cvičit už v kojeneckém věku. S pravidelnou návštěvou nějakého vybraného kurzu můžete začít od 3 nebo 4 měsíce věku dítěte, kdy už dítě bez problémů udrží hlavičku. Základním principem cvičení je podněcovat jeho pohybovou aktivitu, která je vhodná jeho věku. To platí u jakéhokoli typu cvičení (ve vodě, na míči, na podložce). Musíte vždy vědět, jaký pohyb je dítě v daném měsíci už schopno provést a jaký ještě ne.


Manipulace s miminkem

 

Je důležité, abyste si držení miminka správně osvojili. Manipulujte s ním vždy jemně. Můžete ho chovat v klubíčku s hlavičkou přes naše rameno a druhou rukou ho fixovat, nebo ho uchopte do náruče v lehu na boku či na bříšku. Tím mu zajistíte ideální pozorovatelskou základnu a zároveň tím aktivujete i jeho posturální svaly (svaly udržující tělo ve vzpřímené poloze). Na dítě mluvte vždy tiše, broukejte mu, prozpěvujte... Tlumený maminčin hlas má na děti silný uklidňující účinek. Dalším důležitým faktorem v tomto raném věku je zajištění dostatečného množství kvalitních vnějších podnětů. Například taková kojenecká gymnastika, která využívá v 1. a 2. čtvrtletí života vrozených pohybových reflexů, jako třeba reakce novorozence na vložení vašeho prstu do jeho dlaně, kdy nám prst uchopí nebo hlazení plosky chodidla.

 

Plavání

 

Od 3 měsíce věku dítěte můžete začít navštěvovat kurzy plavání. Jedná se o velmi populární aktivitu. Miminku je vodní prostředí naprosto přirozené, vždyť se v bříšku v podobných podmínkách pohybovalo. Voda způsobuje nadlehčení celého organismu a tím usnadňuje a zpříjemňuje pohyb. Tlak vody navíc zvýrazňuje tělesné vnímání jednotlivých částí těla, což je pro miminko nová zkušenost. Součástí kurzu plavání je cvičení za doprovodu říkadel a známých písní,  učení nových úkolů a dovedností (např. potápění), cvičení s vodními pomůckami a hračkami atd.

 

Cvičení

 

Pokud nejste milovníky vodního prostředí nebo dítě ze zdravotního důvodu do vody nesmí, můžete navštěvovat kurzy cvičení rodiče s dětmi. Výbornou pomůckou v těchto hodinách jsou gymnastické míče, které už můžete znát z kurzu cvičení pro těhotné. Sedíte společně s dítětem na míči, nebo cvičíte dítě částečně samostatně a pouze ho přidržujete v určité poloze, a tím podněcujete k dané akci. Cvičení na míči poskytuje kojenci komplexní stimulaci jak po stránce pohybové, tak smyslové. Navíc se jedná, stejně jako u plavání, o silně motivační cvičení, což je samozřejmě u dětí velkou výhodou. Gymnastické míče určené pro malé děti se dají využívat také jako opora při nácviku chůze a rovnováhy, kdy dítě míč kutálí a zároveň ho přidržuje.

Hodina může mít samozřejmě i jiný charakter, záleží na fantazii cvičitele. Cvičení by mělo být hlavně pestré a plné atraktivnívh podnětů, aby se podařilo soustředěnost dítěte udržet. Náplní může být cvičení za doprovodu říkadel, cvičení s jednoduchým náčiním, zpívání a cvičení v kruhu, jednoduché hry s využitím cvičebních pomůcek, jako stuhy, balony, malé polštářky, plyšáci, jednoduché hudební nástroje. Využívá se také cvičebního nářadí, které slouží jako překážky, dítě je za pomoci rodičů přelézá, podlézá, přeskakuje, klouže se atd. Využívání zpěvu a říkadel má velký význam, rozšiřuje slovní zásobu, zlepšuje vnímání rytmu, melodie a hláskování slov. V tomto věku je velmi důležitá motivační složka cvičení, snažte se dítěti pohyb usnadnit přirovnáváním k jemu známým činnostem, jako např. „ trháme jablíčka“ nebo „dotkneme se nebe“ apod. Velkým přínosem cvičebních kurzů je tako to, že dítě je v kontaktu se skupinkou vrstevníků, což kladně ovlivňuje jeho nástup do školky.

 

 

 

Použitý zdroj: www.babyweb.cz